Helsingin
Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho


 etusivu  kalenteri  it-muistomerkit  historiaa  yhteystiedot  liity  sisäinen Helsingin taivaskallio (119K) Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry. (It-kerho) on pääkaupunkiseudulla toimiva ilmatorjunnan aselajikerho.

It-kerho järjestää jäsenilleen koulutus-, ja kurssitoimintaa yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus (MPK) -yhdistyksen kautta. It-kerholla on säännöllinen ammuntavuoro. Lisäksi järjestetään aselajiin liittyviä esitelmätilaisuuksia ja retkiä.

It-kerho on Helsingin Reserviupseeripiirin (HRUP) ja Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenyhdistys. It-kerho toimii myös valtakunnallisen Ilmatorjuntayhdistys (ITY) ry:n pääkaupunkiseudun paikallisosastona. ITY julkaisee neljästi vuodessa omaa aselajin ammattilehteä jäsenilleen.................................................................................
Helsingin reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry puheenjohtaja@itkerho.net